چهره خوزستان با احداث ریل یا جاده توسعه یافته نمی شود

به گزارش وبلاگ سایه، مشاور وزیر نیرو گفت: اگر ده سال دیگر نیز کار احداث ریل یا جاده ادامه داشته باشد چهره توسعه یافته در خوزستان ایجاد نخواهد شد.

چهره خوزستان با احداث ریل یا جاده توسعه یافته نمی شود

به گزارش وبلاگ سایه، فاضلی در دومین سمینار بین المللی CSR که امروز (9 اسفند ماه) در اهواز برگزار گشت اظهار کرد: سرمایه گذاری و هزینه کردن در مسئولیت های اجتماعی در واقع هزینه نیست بلکه هر زمان که محیطی شکل بگیرد و در آن نیروی انسانی شرکت ها بتوانند بهتر زندگی کنند، وضعیت بهتری جهت افزایش بهره وری شرکت ها ایجاد می شود. اگر محیط توسعه یافته ای داشته باشیم نیروی انسانی نیز با وضعیت بهتری می تواند کار کند.

وی شرح داد: با توجه به اینکه در این سمینار بیشتر به مسئولیت های اجتماعی مجموعه نفت توجه شده است، این موضوع نباید موجب شود که مسئولیت های اجتماعی شرکت های دیگر فراموش شوند. در خوزستان شرکت های زیادی وجود دارند. برای مثال شرکت صنایع نیشکر نقش مهمی در آلودگی های مربوط به رودخانه ها و برداشت منابع دارد که این مسائل موجب می شود نسبت به این موارد حساسیت زیادی داشته باشیم. شرکت هایی که در این حوزه فعالیت می کنند گردش مالی و منابعی دارند که می تواند از همه سازمان های محلی بیشتر باشد.

استادیار دانشگاه شهید بهشتی بیان کرد: عنوان شد که در یک سال گذشته شرکت نفت 500 میلیارد تومان جهت انجام مسئولیت های اجتماعی هزینه نموده است. در حالی که بودجه عمرانی تصویب شده سال جاری برای خوزستان 2300 میلیارد تومان بوده است که اگر 50 درصد تخصیص داده شده باشد حدود 1150 میلیارد تومان می شود. زمانی که یک شرکت در زمینه مسئولیت های اجتماعی 500 میلیارد تومان هزینه نموده است یعنی 50 درصد بودجه عمرانی را در زمینه آسیب های اجتماعی هزینه نموده است که این موضوع اهمیت و حساسیت به این بودجه را نشان می دهد.

وی با اشاره به تعریف CSR، گفت: طبق تعریف CSR شرکت ها موظف هستند قانون را رعایت کنند. در بحث CSR وظایفی فراتر از قانون انجام می شود در حالی که ما در رعایت قانون نیز مشکلاتی داریم.

مشاور وزیر نیرو بیان کرد: اولین گام CSR رعایت قواعد و قوانین و تلاش برای زیر پا نگذاشتن استانداردهای اقدامات توسعه ای است. یعنی استاندارد زیست محیطی و قوانین مربوط به کار زیر پا گذاشته نشود. همچنین مقامات محلی را تحت تاثیر قرار ندهیم. زمانی که یک شرکت قادر است چند صد میلیارد تومان در زمینه مسئولیت های اجتماعی هزینه کند به راحتی می تواند مقامات محلی را تحت تاثیر قرار دهد.

فاضلی شرح داد: در فرایندهای توسعه صنعتی تجربه ای تلخ داریم و آن این است که زمانی که شرکت ها وارد مناطق می شوند هر چه مناطق کمتر توسعه یافته و از نظر سیاسی کم اهمیت تر باشند گاهی مدیرکل یک شرکت که به ستادی در تهران وصل است از فرمانداران منطقه قدرت بیشتری دارد و نتیجه آن موجب می شود قدرتی اعمال کند که در نهایت منجر به ضعف ساختار سازمانی محلی می شود.

وی شرح داد: اینکه مدیرکل یک شرکت می تواند ساختار محلی را تسخیر کند در کوتاه مدت خوب است و کار شرکت پیش می رود اما در دراز مدت با توسعه آن محل کار به جایی می رسد که شرکت باید زباله منطقه را نیز جمع آوری کند زیرا ساختار محلی محله از بین رفته است.

استادیار دانشگاه شهید بهشتی شرح داد: CSR نباید به یک خدمت عمومی تبدیل نشود یعنی سازمان های محلی نباید احساس کنند که هر جا پول کم آورده اند جایی وجود دارد که از آن پول را دریافت کنند.

فاضلی بیان کرد: بدترین وضعیتی که برای شرکت ها در دل ساختار محلی می تواند پیش بیاید این است که نتوانند اقتصاد محلی را به خود پیوند دهند یعنی وضعیت جزیره ای داشته باشند و در وسط یک بیابان توسعه نیافته مجموعه صنعتی پیشرفته بنا کنند که هیچ نسبتی بین داخل و بیرون نداشته باشد که اکنون در بسکمک از مجتمع های نفتی چنین وضعیتی وجود دارد.

وی اضافه نمود: به عبارتی شرکت ها زمانی که وارد مناطق توسعه نیافته می شوند، اقتصاد بیرونی را بر اساس مهارت ها و ساختارهای نهادی به گونه ای کمک می کنند تا ساخت بیرونی به نسبت درون مجموعه صنعتی اعتبار داشته باشد و ارتباطی ایجاد شود تا اقتصاد محلی بدون دریافت پول نقد از شرکت ها رشد کند. این حکمرانی های جزیره ای به تدریج برای مجموعه شرکت ها و مناطق فاجعه به بار می آورد.

استادیار دانشگاه شهید بهشتی گفت: هر اجتماع محلی مجموعه ای از دارایی ها دارد. یکی از خطراتی که شرکت ها را تهدید می کند این است که دارایی های محلی مردم را نادیده بگیرند. نادیده دریافت یا به چشم حقارت نگاه کردن به مردم محلی در دراز مدت برای مدیران شرکت های صنعتی بزرگ یک فاجعه وابستگی به بار می آورد.

فاضلی عنوان کرد: شرکت های بزرگ نباید سعی کنند جایگزین کارنمودهای سازمان های محلی شوند. هیچ سازمان محلی نباید جایگزین شود. اگر کشور هواپیمایی دارد شرکت ها نباید هواپیمایی مستقل راه اندازی کنند زیرا در دراز مدت این هواپیما منشأ رانت و انواع دردسرها خواهد شد.

وی با بیان اینکه شرکت ها نباید موجب جلوگیری توسعه نهادهای محلی شوند، شرح داد: مسئولیت های اجتماعی تنها با اختصاص منابع مالی به برخی پروژه ها محقق نمی شود. اگر ده سال دیگر نیز کار احداث ریل یا جاده ادامه داشته باشد چهره توسعه یافته در خوزستان ایجاد نخواهد شد. در 50 سال گذشته هر چه پول نفت داشتیم برای احداث جاده و ریل هزینه نموده ایم اما به اندازه احساس توسعه یافتگی از آن بهره نبرده ایم. اگر بهترین جاده را داشته باشیم اما شرایط کسب و کار در مقصد جاده به گونه ای نباشد که محصول رقابت پذیر برای بازار جهانی تولید کند جاده خلق ثروت نمی کند.

فاضلی اضافه نمود: مسئولیت اجتماعی فراتر از پول دادن برای ساختن چیزی است؛ مسئولیت اجتماعی کمک کردن به احیای شرایط نهادی و نرم افزارهای حکمرانی در منطقه نیز هست؛ مسئولیت اجتماعی شامل بهینه ساختن کارنمودهای آموزشی در یک ساختار منطقه ای و کمک به بهبود روحیات متناسب با توسعه نیز هست.

وی شرح داد: جهت تعدیل فقر مطلق و بهبود کیفیت محیط زیست باید مردم توانمند شوند و بازماندگی از تحصیل رفع شود. احداث 100 جاده به اندازه رفع بازماندگی از تحصیل تاثیر ندارد که برای این کار باید کار میان بخشی انجام شود.

استادیار دانشگاه شهید بهشتی بیان کرد: باید طبق داده ها کار هدفمند انجام شود تا ریشه های ناتوانی حذف شوند که برای این کار نیازمند تولید داده قابل برنامه ریزی هستیم. مجموعه های حکمرانی ما عقل تاملی برای اینکه به چه داده هایی نیاز دارند را کم دارند یعنی آیا برای کاهش فقر در خوزستان تنها نیاز به جاده و سد داریم؟ آیا به اندازه کافی داده داریم تا بدانیم در کدام مناطق باید متمرکز شویم؟ استانداری ها و سازمان های برنامه ریزی داده کافی تولید ننموده اند بنابراین اگر شرکتی تولید داده نموده است این کار مهم تر از اضافه نموده شدن یک جاده به جاده های منطقه است.

فاضلی بیان کرد: باید دبیرخانه هماهنگ سازی اقدامات CSR در خوزستان ایجاد شود. همچنین این دبیرخانه باید یک صندوق مسئولیت اجتماعی داشته باشد تا جهت توسعه هماهنگ استان کمک کند.

استاندار خوزستان نیز با بیان اینکه انجام مسئولیت اجتماعی توسط صنایع نباید به وجه المعامله تبدیل شود، گفت: مسئولیت اجتماعی نباید به ابزاری برای باج گیری تبدیل شود بلکه باید به سرمایه اجتماعی منجر شود. باید از حالت انفعالی خارج شویم

به گزارش وبلاگ سایه - منطقه خوزستان، غلامرضا شریعتی در دومین سمینار بین المللی CSR که امروز در اهواز برگزار گشت، اظهار کرد: برگزاری چنین سمینارهایی به برنامه ریزی صحیح و مدون کمک می کند.

وی اضافه نمود: تا پیش از الزامی شدن مباحث توسعه پایدار و مسئولیت های اجتماعی و مسائل زیست محیطی شرکت ها و صنایع بزرگ تنها به امر تولید و بالا رفتن سوددهی فکر می کردند و مسائل پیرامون خود را منتزع و جدا از کارکرد خودشان می دانستند.

استاندار خوزستان ادامه داد: این نوع تفکر منجر به تبعیض و افسارگسیختگی می شد. همچنین شرکت ها و صنایع را از ادامه کار و حرکت رو به جلو بازداشت و محیط و جوامع پیرامونی مانعی در مقابل رشد و توسعه شد.

وی گفت: علاوه بر هزینه هایی که ایجاد شد، عملا تبعات زیست محیطی و اجتماعی نیز وجود آن صنایع را زیر سوال برد که این امر موجب شد صاحبان صنایع به فکر چاره بیفتند و متوجه شوند تا زمانی که توسعه متوازن نباشد نمی توانیم شاهد توسعه پایدار باشیم.

شریعتی شرح داد: بنابراین بحث مسئولیت های اجتماعی سازمانی سازماندهی شد و صاحبان صنایع متوجه شدند برای توسعه اهداف خود در آن تخصص و رسیدن به سرمایه گذاری ها راهی جز توجه به جامعه پیرامونی نیست و باید بخشی از درآمد را در این جهت قرار دهند.

استاندار خوزستان بیان کرد: اگرچه مسئولیت اجتماعی سازمانی الزامی و اجباری نیست اما انجام این مسئولیت به اندازه ای اهمیت دارد که همه علمای توسعه آن را الفبای توسعه می دانند.

شریعتی ادامه داد:علی رغم اینکه اجرای طرح های توسعه محیط پیرامون در شرکت های بزرگ غربی دیده نشده اما این شرکت ها از محل سود خودشان سرمایه گذاری و توسعه را انجام می دهند زیرا این کار را برای ایجاد رابطه انسانی با محیط انسانی و شرایط کار در آن منطقه ضروری می بینند و در آن جهت گام برمی دارند.

وی عنوان کرد: مسئولیت اجتماعی به تدریج در کشور ما نیز شکل گرفت و ضرورت توجه به مسئولیت اجتماعی در صنایع احساس شد و گام های خوبی در این زمینه برداشته شده است.

استاندار خوزستان با بیان اینکه به دلیل وجود صنایع بزرگ در خوزستان ضرورت مسئولیت اجتماعی بیشتر حس شده است، شرح داد: در استان و کشور هم گسیختگی وجود دارد و وحدت رویه، یکپارچگی و تصمیم گیری متمرکز نیست.

وی گفت: مسئولیت اجتماعی در کنار بودجه ها و اعتبارات دیده شده است اما آنطور که باید و شاید، اثرگذار و نتیجه بخش نبوده و رضایتمندی مردم را در پی نداشته است زیرا به صورت سلیقه ای و بدون برنامه ریزی عمل شده است.

شریعتی گفت: در حوزه مسئولیت اجتماعی نباید منفعل باشیم و باید مدیران صنایع مکلف شوند مطابق فرصت های توسعه ای خوزستان سیاست گذاری کنند تا توسعه متوازن در خوزستان شکل بگیرد.

وی ادامه داد: سیاست گذاران استانی باید مانع انحراف اعتبارات مسئولیت های اجتماعی شوند. اگر اعتبارات مسئولیت های اجتماعی در جای خود و صحیح هزینه نشوند، موجب ایجاد ذهنیت منفی مردم نسبت به این اعتبارات و شائبه فسادخیز بودن می شود.

استاندار خوزستان با اشاره به اقدامات صنایع پتروشیمی ماهشهر در زمینه مسئولیت های اجتماعی شرح داد: صنایع پتروشیمی ماهشهر در زمینه مسئولیت های اجتماعی اقداماتی انجام داده اند اما ناقص مانده اند و دقیق نیستند در حالی که برنامه ها باید مطابق با سند توسعه انجام شوند.

شریعتی گفت: مسئولیت اجتماعی نباید به ابزاری برای باج گیری تبدیل شود بلکه باید به سرمایه اجتماعی منجر شود. باید از حالت انفعالی خارج شویم. در احداث صنایع باید الزامات زیست محیطی و قانونی در نظر گرفته شود. در برخی موارد مسئولیت اجتماعی به وجه المعامله تبدیل شده است.

استاندار خوزستان شرح داد: همچنین انحراف اعتبارات مسئولیت های اجتماعی باعث بدبینی مردم می شود در حالی که باید از این ظرفیت برای توسعه استان و بهبود شرایط استان استفاده کنیم. در این راستا در این سمینارها نباید بگذاریم از ابتدا کار به انحراف کشیده شود. اگر انجام مسئولیت اجتماعی منحرف شود، از موانع پیشرفت خوزستان خواهد شد.

وی اظهار کرد: دولت نباید اجازه دهد کار غیرکارشناسی انجام شود. کار صنایع پتروشیمی در ماهشهر در زمینه مسئولیت های اجتماعی خوب است اما ناقص است. هر چند به نسبت کشور بهتر است اما کارشناسی شده و دقیق نیست.

شریعتی با اشاره به فعالیت شورای اجتماعی خوزستان بیان کرد: در زمینه کاهش های آسیب های اجتماعی کار خوبی شده است و دیدیم که بورسیه تحصیلی دختران روستایی مناطق کم برخوردار در خوزستان اجرا شد.

وی اضافه نمود: در اجرای مسئولیت اجتماعی توسط صنایع باید علمی و کارشناسی عمل شود. همچنین خروجی این سمینار باید منجر به ارائه برنامه جامع در زمینه مسئولیت های اجتماعی شود تا شرکت ها اعتباری در این زمینه مشخص و پیشنهادشان را ارائه دهند. تصمیمات باید بر اساس شرایط استان گرفته شوند تا اثربخشی لازم را داشته باشند.

منبع: خبرگزاری ایسنا

به "چهره خوزستان با احداث ریل یا جاده توسعه یافته نمی شود" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "چهره خوزستان با احداث ریل یا جاده توسعه یافته نمی شود"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید