اعلام عیدی بازنشستگان ، خبر مهم و بد است

به گزارش وبلاگ سایه، طبق قانون بودجه سال 1400 میزان عیدی کاخبرنگارانن دولت یک میلیون و 500 هزار تومان پیش بینی شده است و در جلسه هیات دولت نیز مبلغ عیدی بازنشستگان کشوری به تصویب نهایی می رسد.

اعلام عیدی بازنشستگان ، خبر مهم و بد است

موضوع عیدی بازنشستگان یکی از مباحثی است که در ماه های خاتمهی سال به چالش بزرگ دولت تبدیل شده است. عیدی بازنشستگان برخلاف دیگر قشر های کاری جامعه متناسب با حقوق پرداخت نمی شود . و هر ساله تغییر کم میزان عیدی بازنشستگان موجب نارضایتی در جامعه می شود. در سال 1401 عیدی بازنشستگان تغییر انچنانی نکرده است. در ادامه به آخرین جزییات از عیدی بازنشستگان می پردازیم.

هر رقمی که به عنوان عیدی کاوبلاگ سایهن دولت در بودجه مشخص شود همان رقم به عنوان عیدی بازنشستگان کشوری معین خواهد شد و سازمان تامین اجتماعی نیز براساس رقم عیدی که هیات دولت برای بازنشستگان کشوری مشخص می کند، به بازنشستگان خود پرداخت می کند.

در بودجه سال 99 عیدی کاوبلاگ سایهن یک میلیون و 200 هزار تومان پیش بینی شده بود، ولی در نهایت با توجه به تغییرات ضریب، هیأت دولت در خاتمه سال میزان عیدی را یک میلیون و 500 هزار تومان مشخص کرد. در بودجه 1400 نیز برآورد عیدی کاوبلاگ سایهن یک میلیون و 500 هزار تومان برآورد شده که ممکن است با تغییرات اعمال شده در هیات دولت رقمی بالاتر مصوب شود.

هر رقمی که به عنوان عیدی کاوبلاگ سایهن دولت در بودجه مشخص شود همان رقم به عنوان عیدی بازنشستگان کشوری معین خواهد شد و سازمان تامین اجتماعی نیز براساس رقم عیدی که هیات دولت برای بازنشستگان کشوری مشخص می کند، به بازنشستگان خود پرداخت می کند.

رئیس کانون بازنشستگان کارگری تهران درباره نحوه محسابه عیدی امسال بازنشستگان تامین اجتماعی توضیحاتی ارائه کرد.

روزهای گذشته نیز انتشار نقل قولی از رئیس کانون بازنشستگان حاکی از این بود که امسال نیز عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی کم تر از یک پایه حقوقی است. در این خبر آمده بود که میزان عیدی بازنشستگان معین نیست و تلاش بر این است که عیدی معادل یک حقوق باشد.

دهقان کیا در پاسخ به این سوال که عیدی بازنشستگان، امسال چه قدر خواهد بود، با تکذیب گفته ای مبنی بر اینکه سعی می شود تا عیدی بازنشستگان به میزان یک ماه حقوق باشد، گفت: مبلغ معین نیست؛ اما عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی نیز همانند بازنشستگان کشوری محاسبه خواهد شد.

دهقان کیا در مصاحبه ای دیگر گفته بود: حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی حداقل باید بین 10 میلیون تا 11 میلیون تومان باشد تا بتوانند زندگیشان با شرایط فعلی اقتصادی، گرانی مسکن و... تامین کنند اما یک حداقل بگیر تامین اجتماعی با 30 سال سابقه درحال حاضر 4 میلیون و 200 هزار تومان و با 35 سال سابقه 4 میلیون و 500 هزار تومان دریافت می کند و این شکافی است که طی سال های گذشته ایجاد شده است.

همچنین او گفته بود: از سویی دیگر دولت 450هزار میلیارد تومان به ما بدهکار است و اصلا واکنشی نشان نمی دهد. با این شرایط ماهانه بین 5 تا 6هزار میلیارد تومان کسری داریم که برای بودجه 1401 ممکن است این رقم به ماهانه 11هزار میلیارد تومان برسد. دولت بایستی به جای پولی که به سازمان بدهکار است، شرکت های سودده خود را واگذار کند. زیرا ما متناسب سازی انجام دادیم که منابع پایدار ندارد. بهتر است به ما شرکت ها سودده را بدهند که از این طریق کسری خود را جبران کنیم. اول باید منابع ما را بازگردانند و بعد خودمان ببینیم اگر منابع و مصارف نمی خواند، اصلاحات را انجام دهیم و به صورت لایجه و طرح به مجلس دهیم و موضوع را حل و فصل کنیم. مادامی که دست دولت در جیب تامین اجتماعی است، شرکای اجتماعی امکان ندارد با طرح های پارامتریک مثل افزایش سن بازنشستگی و... موافقت کنند.

علی دهقان کیا، رییس کانون بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی تهران، گفت: هنوز برای مشخص تکلیف رقم عیدی بازنشستگان هیچ اقدامی انجام نشده است و تلاش می شود میزان عیدی بازنشستگان به یک ماه حقوق برسد.

به گفته رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران همسان سازی حقوق بازنشستگان طی دو مرحله اجرا شده است اما کانون بازنشستگان در جریان است که حداقل بگیران تامین اجتماعی هنوز مستمری کمی را دریافت می کنند و مطالبتشان را نادیده نمی گیرد.

وی افزود: حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی حداقل باید بین 10 میلیون تا 11 میلیون تومان باشد تا بتوانند زندگیشان با شرایط فعلی اقتصادی، گرانی مسکن و... تامین کنند اما یک حداقل بگیر تامین اجتماعی با 30 سال سه درحال حاضر 4 میلیون و 200 هزار تومان و با 35 سال سابقه 4 میلیون و 500 هزار تومان دریافت می کند و این شکافی است که طی سال های گذشته ایجاد شده است.

رییس کانون بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی تهران در ادامه افزود: افزایش دو ساله سن بازنشستگی در کمیسیون امور اجتماعی مجلس رد شده است و احتمال اینکه در صحن علنی مجلس نیز رد شود بالا است و ما نیز امیدوار هستیم که این مصوبه رد شود.

علی دهقان کیا درباره رقم عیدی امسال بازنشستگان گفت: هنوز برای مشخص تکلیف رقم عیدی بازنشستگان هیچ اقدامی انجام نشده است و پارسال بازنشستگان به میزان حقوق یک ماه عیدی دریافت کردند.

رییس کانون بازنشستگان سازمان تامین تهران میزان افزایش حقوق 1401 بازنشستگان توضیح داد.

وی با اشاره به این که پیشنهادی برای افزایش عیدی بازنشستگان، افزود: در این خصوص پیگیری هایی دارد صورت می گیرد که بازنشستگان هم باید مثل شاغلان عیدی دریافت کنند.

رییس کانون بازنشستگان سازمان تامین تهران بیان کرد: در حال حاضر شاغلان حداقل دو ماه و حداکثر سه ماه حداقل دستمزد عیدی دریافت می کنند، اما وقتی افراد بازنشسته می شوند، به یک باره همه این ارقام افت پیدا می کند و فقط یک ماه عیدی پرداخت می کنند.

دهقان کیا متذکر شد: البته پارسال به میزان یک ماه حداقل حقوق عیدی پرداخت شد و سال های ماقبل آن، کمتر از این بود. در هر صورت افزایش عیدی کارگران پیگیری می شود و منتظر هستیم که ببینیم دولت در این خصوص چه خواهد کرد.

جمعی از بازنشستگان کارگری خواستار عیدی کارگری شدند. این بازنشستگان کارگری معتقدند حالا که محاسبه افزایش مستمری های ما براساس مصوبات شورای عالی کار و میزان افزایش دستمزد کارگران است، عدالت حکم می کند در پرداخت تمام مزایا از جمله عیدی خاتمه سال نیز، ما را کارگر به حساب بیاورند.

این بازنشستگان کارگری به گفته خودشان سیاست یک بام و دو هوای اعمال شده برای بازنشستگان کارگری را نخواهند پذیرفت. در این گزارش آخرین شرایط دریافت عیدی بازنشستگان کارگری را می خوانید.

جمعی از بازنشستگان کارگری خواستار تغییر فرایند پرداخت عیدی ها در امسال شدند.

این بازنشستگان می گویند: حالا که محاسبه افزایش مستمری های ما براساس مصوبات شورای عالی کار و میزان افزایش دستمزد کارگران است، عدالت حکم می کند در پرداخت تمام مزایا از جمله عیدی خاتمه سال نیز، ما را کارگر به حساب بیاورند

این بازنشستگان با تاکید بر اینکه سیاست یک بام و دو هوا پذیرفتنی نیست، می گویند: سال هاست که در حقوق، کارگر و در عیدی، کارمند به حساب می آییم؛ خواسته ما از مدیرعامل تازه سازمان تامین اجتماعی این است که این فرایند ناعادلانه را پایان بخشند و عیدی خاتمه سال ما را براساس عیدی مصوب کارگران بپردازند.

به گفته آن ها؛ تفاوت بسیار میان مستمری بازنشستگان کارگری و بازنشستگان دولت هست؛ اگر قرار است عیدی ها کارمندی باشد، باید این تفاوت از میان برداشته شود.

یک بازنشسته در این رابطه می گوید: سال هاست که پرداخت عیدیِ کارگری را مطالبه می کنیم؛ توقع داریم امسال که دولت تازه بر سر کار آمده، فرایند همیشه تغییر کند و حق ما برای دریافت عیدی کارگری جدی گرفته شود.

منبع:پیشنهاد ویژه

منبع: رکنا

به "اعلام عیدی بازنشستگان ، خبر مهم و بد است" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "اعلام عیدی بازنشستگان ، خبر مهم و بد است"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید