چرخه انتخابی تیم ملی کشتی آزاد اعلام شد

به گزارش وبلاگ سایه، کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد، چرخه انتخابی تیم ملی کشتی آزاد برای حضور در رقابت های قهرمانی آسیا، بازی های آسیایی و جهانی 2022 را خاطرنشان کرد.

چرخه انتخابی تیم ملی کشتی آزاد اعلام شد

به گزارش وبلاگ سایه و به نقل از فدراسیون کشتی، نحوه انتخاب اعضای تیم ملی کشتی آزاد برای حضور در رقابت های قهرمانی آسیا (اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت 1401) دنیای صربستان (19 تا 27 شهریور 1401) و بازی های آسیایی 2022 هانگژو چین (اواخر شهریور و اوایل مهر 1401) اعلام شد.

1- مرحله اول انتخابی تیم ملی رقابت های کشتی قهرمانی کشور 22 تا 24 دی - گرگان حضور تمامی نفرات واجد شرایط الزامی است و مسابقات بدون ارفاق وزن برگزار می شود.

تبصره 1: مدال آوران ایران در رقابت های دنیای 2021 نروژ از حضور در مسابقات قهرمانی کشور معاف هستند.

تبصره 2: حضور نفرات مدال آور ایران در رقابت های دنیای 2021 نروژ که قصد تغییر وزن داشته باشند در این مسابقات الزامی است.

تبصره 3: نفراتی که از این رقابت ها معاف نیستند در صورت غیبت از چرخه انتخابی کنار گذاشته خواهند شد.

1-1- کشتی گیرانی که مجوز حضور در رقابت های قهرمانی کشور را خواهند داشت:

الف: ملی پوشانی که در رقابت های دنیای 2021 نروژ مدال کسب ننموده اند، ملی پوشان ایران در المپیک 2020 توکیو (به غیر از زارع و یزدانی که در دنیای 2021 مدال کسب نموده اند) مدال آوران ایران در رقابت های دنیای زیر 23 سال، مدال آوران ایران در رقابت های جوانان دنیا، مدال آوران ایران در رقابت های دنیای سیزم و کشتی گیرانی که از سوی هیأت کشتی در قالب تیم استان ها (31 استان) به مسابقات اعزام می شوند.

ب: سهمیه استان ها:

هر استان اجازه دارد با یک تیم کامل شامل 10 کشتی گیر، در این رقابت ها حضور پیدا کند.

تبصره: با توجه به این که استان های مازندران، تهران و لرستان در رقابت های دنیای نروژ نماینده داشته اند، علاوه بر یک تیم کامل، به شرح زیر سهمیه مازاد دارند:

1- مازندران 10 کشتی گیر

2- تهران 5 کشتی گیر

3- لرستان 5 کشتی گیر

1-2- خروجی مسابقات قهرمانی کشور:

الف: نفر اول ضمن باقی ماندن در چرخه انتخابی تیم ملی، به رقابت های قهرمانی آسیا اعزام خواهد شد.

ب: نفرات دوم و سوم مشترک در چرخه باقی خواهند ماند و مجوز حضور مستقیم در جام تختی را به دست خواهند آورد.

ج: به سایر کشتی گیرانی که در رقابت های قهرمانی کشور در جمع نفرات اول تا سوم قرار نگیرند، این مجوز داده خواهد شد تا در رقابت های انتخابی جام تختی حضور پیدا نمایند.

2- مرحله دوم چرخه انتخابی تیم ملی رقابت های انتخابی جام تختی با یک کیلوگرم ارفاق که تاریخ برگزاری آن متعاقبا اعلام می شود.

2-1- کشتی گیرانی که از حضور در این مرحله (انتخابی جام تختی) معاف هستند:

مدال آوران ایران در رقابت های دنیای 2021 نروژ و کشتی گیرانی که در رقابت های قهرمانی کشور به عنوان های اول تا سوم رسیده اند (4 نفر)

2-2- کشتی گیرانی که سهمیه حضور در این مرحله (انتخابی جام تختی) را دارند:

کلیه کشتی گیرانی که در رقابت های قهرمانی کشور حضور داشته اند و پیروز نشده اند در جمع نفرات اول، دوم و سوم مشترک قرار بگیرند، این مجوز را خواهند داشت تا در رقابت های انتخابی جام تختی حضور پیدا نمایند.

2-3- خروجی رقابت های انتخابی جام تختی:

6 نفر نخست این رقابت ها (اول، دوم، سوم و پنجم مشترک) مجوز حضور در جام تختی را کسب خواهند کرد.

3- مرحله سوم چرخه انتخابی تیم ملی (رقابت های قهرمانی آسیا):

3-1- کشتی گیرانی که در این رقابت ها به مدال طلا دست پیدا نمایند، از حضور در جام تختی معاف خواهند شد و به صورت مستقیم در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی حضور پیدا خواهند کرد.

3-2- کشتی گیرانی که در رقابت های قهرمانی آسیا به مدال طلا دست پیدا ننمایند، باید در رقابت های جام تختی حضور پیدا نمایند.

4- مرحله چهارم چرخه انتخابی تیم ملی (جام تختی با یک کیلوگرم ارفاق وزن) تاریخ برگزاری متعاقبا اعلام می شود:

4-1- کشتی گیرانی که از حضور در این مرحله معاف هستند:

الف: کشتی گیرانی که در رقابت های دنیای 2021 نروژ به مدال طلا رسیده اند.

ب: دارندگان مدال طلای مسابقات قهرمانی آسیا در سال 2022

4-2- کشتی گیرانی که مجوز حضور در این مرحله را دارند:

الف: کشتی گیرانی که در رقابت های دنیای 2021 نروژ به مدال نقره یا برنز رسیده اند.

ب: کشتی گیرانی که در مرحله اول و دوم چرخه انتخابی تیم ملی پیروز به کسب سهمیه شده اند.

4-3- خروجی رقابت های جام تختی:

الف: نفر اول این رقابت ها به مرحله نهایی انتخابی تیم ملی راه پیدا خواهد.

تبصره: در بعضی شرایط، ملی پوشان بعضی اوزان در همین جام تختی تعیین خواهد شد. (در شرحات وزن به وزن که در ادامه همین مطلب قابل مشاهده است، به صورت مفصل و کامل در این خصوص شرحاتی ارائه شده است).

5- مرحله پنجم (مرحله نهایی انتخابی تیم ملی بدون ارفاق وزن) که تاریخ آن متعاقبا اعلام می شود:

این رقابت ها یا به صورت دیدارهای رو در رو یا اعزام به یک تورنمنت برون مرزی برگزار خواهد شد. (در شرحات وزن به وزن که در ادامه همین مطلب قابل مشاهده است، به صورت مفصل و کامل در این خصوص شرحاتی ارائه شده است).

6- شرحات انتهای:

6-1- به علت این که از تمامی ظرفیت های کشتی کشور استفاده شود، این احتمال وجود دارد که کشتی گیران مستعدی در طول اجرای چرخه انتخابی تیم ملی از سوی کادر فنی شناسایی شده اند با نظر فدراسیون به تورنمنت های بین المللی جهت ارزیابی بیشتر و بهتر اعزام شوند و در صورت کسب نتایج درخشان به اردوی تیم ملی دعوت شده و به وسیله کادر فنی مورد ارزیابی به جهت دادن سهمیه حضور در ادامه چرخه انتخابی تیم ملی قرار خواهند گرفت.

6-2- این احتمال وجود دارد که به بعضی کشتی گیران رده سنی جوانان که در رقابت های قهرمانی جوانان کشور نمایش درخشانی داشته باشند، مجوز حضور در جام تختی داده شود.

7- شرحات در خصوص اوزان دهگانه:

وزن 57 کیلوگرم:

با توجه به کسب مدال نقره مسابقات دنیای 2021 نروژ به وسیله علیرضا سرلک، چرخه انتخابی تیم ملی در این وزن به شرح زیر تعریف شده است:

بند یک- به غیر از علیرضا سرلک که به واسطه کسب مدال نقره رقابت های دنیای 2021 نروژ، از حضور در مراحل اول، دوم و سوم چرخه انتخابی معاف است، تمامی مدعیان پوشیدن دوبنده تیم ملی باید کار خود را از مسابقات قهرمانی کشور شروع نمایند و درواقع شرط حضور در چرخه انتخابی تیم ملی حضور در رقابت های قهرمانی کشور خواهد بود.

حالت اول- اگر نفر اول مسابقات قهرمانی کشور بتواند در رقابت های قهرمانی آسیا نیز به مدال طلا برسد، از حضور در جام تختی معاف خواهد شد و جواز حضور در مرحله انتهای انتخابی تیم ملی را به دست خواهد آورد. از طرفی اگر علیرضا سرلک نیز بتواند در جام تختی به عنوان قهرمانی دست پیدا کند، در این حالت رقابت های مرحله نهایی انتخابی تیم ملی فقط بین این دو کشتی گیر برگزار خواهد شد و اگر قرار باشد رقابت های مرحله نهایی انتخابی تیم ملی در داخل کشور برگزار شود، در صورتی که در مبارزه اول علیرضا سرلک برنده شود، دوبنده تیم ملی را به دست خواهد آورد؛ در غیر این صورت دوبنده تیم ملی به کشتی گیری خواهد رسید که به 2 پیروزی از 3 مبارزه دست پیدا کند.

حالت دوم- اگر نماینده کشورمان در رقابت های قهرمانی آسیا به مدال طلا برسد، اما علیرضا سرلک نتواند در جام تختی به عنوان نخست دست پیدا کند، در این حالت رقابت های نهایی انتخابی تیم ملی بین دارنده مدال طلای آسیا، قهرمان جام تختی و بعلاوه علیرضا سرلک(دارنده مدال نقره سال 2021 دنیا) برگزار خواهد شد که اگر این رقابت ها در داخل کشور برگزار شود به صورت دوره ای خواهد بود.

حالت سوم- اگر ملی پوش این وزن در رقابت های قهرمانی آسیا به مدال طلا دست پیدا نکند، باید در جام تختی حضور پیدا کند که در این حالت با توجه به اینکه تمامی مدعیان این وزن از جمله علیرضا سرلک در جام تختی حضور دارند، اگر سرلک به مدال طلای این جام برسد، به عنوان ملی پوش کشورمان در وزن 57 کیلوگرم معرفی خواهد شد.

حالت چهارم- اگر ملی پوش این وزن در رقابت های قهرمانی آسیا به مدال طلا دست پیدا نکند، باید در جام تختی حضور پیدا کند که در این حالت اگر سرلک به مقام قهرمانی دست پیدا نکند، نفر اول این جام به مرحله نهایی انتخابی تیم ملی راه پیدا خواهد نمود و با علیرضا سرلک که به واسطه کسب مدال نقره سال 2021 دنیا مجوز حضور در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی را دارد، مبارزه کند. در صورتی که مرحله نهایی انتخابی تیم ملی در داخل کشور برگزار شود، مبارزه بین این دو کشتی گیر به صورت 2 پیروزی از 3 مبارزه خواهد بود.

حالت پنجم- اگر در جام تختی عنوان قهرمانی به کشتی گیر غیر ایرانی برسد، علاوه بر علیرضا سرلک که به واسطه کسب مدال نقره در مسابقات دنیای 2021 نروژ مجوز حضور در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی را دارد، به یک کشتی گیر دیگر که بالاترین جایگاه (مدالی) را در بین کشتی گیران ایرانی به دست آورده باشد، مجوز حضور در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی داده خواهد شد. بدیهی است که دارنده مدال طلای سال 2022 آسیا نیز مجوز حضور در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی را خواهد داشت.

تبصره: اگر نفرات اول و دوم جام تختی کشتی گیران غیر ایرانی باشند و جایگاه سوم به دو کشتی گیر ایرانی برسد، در این صورت بین دو کشتی گیر ایرانی مسابقه ای برگزار خواهد تا کشتی گیر پیروز مجوز حضور در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی را به دست بیاورد.

شرح: این احتمال وجود دارد که کشتی گیران منتخب به جای رقابت در داخل کشور، به یک تورنمنت برون مرزی اعزام شوند و کشتی گیری که برترین نتیجه را کسب کند، به عنوان ملی پوش انتخاب شود.

وزن 61 کیلوگرم:

با توجه به ملی پوش بودن رحمان عموزاد در مسابقات دنیای 2021 نروژ و عدم گرفتن مدال به وسیله این کشتی گیر، چرخه انتخابی تیم ملی در این وزن به شرح زیر تعریف شده است:

بند یک- تمامی مدعیان پوشیدن دوبنده تیم ملی باید کار خود را از مسابقات قهرمانی کشور شروع نمایند. در غیر این صورت از چرخه انتخابی تیم ملی خارج خواهند شد.

حالت اول- اگر نفر اول مسابقات قهرمانی کشور بتواند در رقابت های قهرمانی آسیا نیز به مدال طلا برسد، از حضور در جام تختی معاف خواهد شد و جواز حضور در مرحله انتهای انتخابی تیم ملی را به دست خواهد آورد و اگر قرار باشد مرحله نهایی انتخابی تیم ملی در ایران برگزار شود، دارنده مدال طلای سال 2022 آسیا با قهرمان جام تختی مبارزه رو در رو خواهد داشت که اگر قهرمان آسیا در کشتی اول برنده شود، ملی پوش خواهد شد و در غیر این صورت دوبنده تیم ملی به کشتی گیری خواهد رسید که به 2 پیروزی از 3 مبارزه دست پیدا کند.

تبصره: با توجه به اینکه رحمان عموزاد عضو تیم ملی در رقابت های قهرمانی دنیا در نروژ بوده است، اگر بتواند در رقابت های قهرمانی کشوری (که با حضور تمامی مدعیان برگزار می شود) و قهرمانی آسیا بعنوان نخست دست یابد، بعنوان ملی پوش این وزن شناخته خواهد شد. در این صورت می بایست با نظر کادر فنی در یک تورنمنت بین المللی حضور یابد.

حالت دوم- اگر نماینده کشورمان در رقابت های قهرمانی آسیا به مدال طلا برسد، از حضور در جام تختی معاف خواهد شد؛ در این حالت اگر مدال طلای جام تختی به یک کشتی گیر غیر ایرانی برسد، دوبنده تیم ملی به کشتی گیری خواهد رسید که مدال طلای رقابت های قهرمانی کشور و قهرمانی آسیا را به دست آورده است.

حالت سوم- اگر ملی پوش این وزن در رقابت های قهرمانی آسیا به مدال طلا دست پیدا نکند، باید در جام تختی حضور پیدا کند که در این حالت با توجه به اینکه تمامی مدعیان حضور دارند، اگر نفر اول قهرمانی کشور در جام تختی هم به مدال طلا برسد، به عنوان ملی پوش معرفی خواهد شد در غیر این صورت دارنده مدال طلای قهرمانی کشور به همراه کشتی گیر ایرانی که بالاترین عنوان (مدالی) در مسابقات جام تختی را به دست آورده است، در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی حضور پیدا خواهد نمود و اگر قرار باشد رقابت های مرحله نهایی انتخابی تیم ملی در داخل کشور برگزار شود، دوبنده تیم ملی به کشتی گیری خواهد رسید که به 2 پیروزی از 3 مبارزه برسد.

تبصره: اگر نفرات اول و دوم جام تختی کشتی گیران غیر ایرانی باشند و جایگاه سوم به دو کشتی گیر ایرانی برسد، در این صورت به هر دو کشتی گیر ایرانی مجوز حضور در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی داده خواهد شد.

تبصره دو: اگر 3 نفر به مرحله نهایی انتخابی تیم ملی راه پیدا نمایند، در صورتی که قرار باشد رقابت های مرحله نهایی انتخابی تیم ملی در داخل کشور برگزار شود، به صورت دوره ای خواهد بود.

شرح: این احتمال وجود دارد که کشتی گیران منتخب به جای رقابت در داخل کشور، به یک تورنمنت برون مرزی اعزام شوند و کشتی گیری که برترین نتیجه را کسب کند، به عنوان ملی پوش انتخاب شود.

وزن 65 کیلوگرم:

- اگر امیرمحمد یزدانی قصد تغییر وزن نداشته باشد و در همین وزن کشتی بگیر با توجه به کسب مدال نقره مسابقات دنیای 2021 نروژ به وسیله وی، چرخه انتخابی تیم ملی به شرح زیر خواهد بود:

بند اول- به غیر از امیرمحمد یزدانی تمامی مدعیان پوشیدن دوبنده تیم ملی باید کار خود را از مسابقات قهرمانی کشور شروع نمایند و درواقع شرط حضور در چرخه انتخابی تیم ملی حضور در رقابت های قهرمانی کشور خواهد بود.

بند دوم- امیرمحمد یزدانی مجوز حضور در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی را دارد، اما شرط حضور در مرحله انتهای انتخابی تیم ملی، حضورش در جام تختی خواهد بود و درواقع کار خود در چرخه انتخابی تیم ملی را از جام تختی شروع خواهد نمود.

حالت اول- اگر نفر اول مسابقات قهرمانی کشور بتواند در رقابت های قهرمانی آسیا نیز به مدال طلا برسد، از حضور در جام تختی معاف خواهد شد و جواز حضور در مرحله انتهای انتخابی تیم ملی را به دست خواهد آورد. از طرفی اگر امیرمحمد یزدانی نیز بتواند در جام تختی به عنوان قهرمانی دست پیدا کند، در این حالت رقابت های مرحله نهایی انتخابی تیم ملی فقط بین این دو کشتی گیر برگزار خواهد شد و اگر قرار باشد رقابت های مرحله نهایی انتخابی تیم ملی در داخل کشور برگزار شود، در صورتی که در مبارزه اول یزدانی برنده شود، دوبنده تیم ملی را به دست خواهد آورد؛ در غیر این صورت دوبنده تیم ملی به کشتی گیری خواهد رسید که به 2 پیروزی از 3 مبارزه دست پیدا کند.

حالت دوم- اگر نماینده کشورمان در رقابت های قهرمانی آسیا به مدال طلا برسد، اما امیرمحمد یزدانی نتواند در جام تختی به عنوان نخست دست پیدا کند، در این حالت رقابت های نهایی انتخابی تیم ملی بین دارنده مدال طلای آسیا، قهرمان جام تختی و بعلاوه یزدانی(دارنده مدال نقره سال 2021 دنیا) برگزار خواهد شد که اگر این رقابت ها در داخل کشور برگزار شود به صورت دوره ای خواهد بود.

حالت سوم- اگر ملی پوش این وزن در رقابت های قهرمانی آسیا به مدال طلا دست پیدا نکند، باید در جام تختی حضور پیدا کند که در این حالت با توجه به اینکه تمامی مدعیان این وزن از جمله امیرمحمد یزدانی در جام تختی حضور دارند، اگر یزدانی به مدال طلای این جام برسد، به عنوان ملی پوش کشورمان در وزن 65 کیلوگرم معرفی خواهد شد.

حالت چهارم- اگر ملی پوش این وزن در رقابت های قهرمانی آسیا به مدال طلا دست پیدا نکند، باید در جام تختی حضور پیدا کند که در این حالت اگر یزدانی به مقام قهرمانی دست پیدا نکند، نفر اول این جام به مرحله نهایی انتخابی تیم ملی راه پیدا خواهد نمود و با یزدانی که به واسطه کسب مدال نقره سال 2021 دنیا مجوز حضور در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی را دارد، مبارزه کند. در صورتی که مرحله نهایی انتخابی تیم ملی در داخل کشور برگزار شود، مبارزه بین این دو کشتی گیر به صورت 2 پیروزی از 3 مبارزه خواهد بود.

حالت پنجم- اگر در جام تختی عنوان قهرمانی به کشتی گیر غیر ایرانی برسد، علاوه بر امیرمحمد یزدانی که به واسطه کسب مدال نقره در مسابقات دنیای 2021 نروژ مجوز حضور در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی را دارد، به یک کشتی گیر دیگر که بالاترین جایگاه (مدالی) را در بین کشتی گیران ایرانی به دست آورده باشد مجوز حضور در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی داده خواهد شد. بدیهی است که دارنده مدال طلای سال 2022 آسیا نیز مجوز حضور در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی را خواهد داشت.

تبصره: اگر نفرات اول و دوم جام تختی کشتی گیران غیر ایرانی باشند و جایگاه سوم به دو کشتی گیر ایرانی برسد، در این صورت بین دو کشتی گیر ایرانی مسابقه ای برگزار خواهد تا کشتی گیر پیروز مجوز حضور در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی را به دست بیاورد.

شرح: این احتمال وجود دارد که کشتی گیران منتخب به جای رقابت در داخل کشور، به یک تورنمنت برون مرزی اعزام شوند و کشتی گیری که برترین نتیجه را کسب کند، به عنوان ملی پوش انتخاب شود.

وزن 65 کیلوگرم:

- اگر امیرمحمد یزدانی قصد تغییر وزن داشته باشد و در همین وزن کشتی نگیرد چرخه انتخابی تیم ملی به شرح زیر خواهد بود:

بند یک- تمامی مدعیان پوشیدن دوبنده تیم ملی باید کار خود را از مسابقات قهرمانی کشور شروع نمایند. در غیر این صورت از چرخه انتخابی تیم ملی خارج خواهند شد.

حالت اول- اگر نفر اول مسابقات قهرمانی کشور بتواند در رقابت های قهرمانی آسیا نیز به مدال طلا برسد، از حضور در جام تختی معاف خواهد شد و جواز حضور در مرحله انتهای انتخابی تیم ملی را به دست خواهد آورد و اگر قرار باشد مرحله نهایی انتخابی تیم ملی در ایران برگزار شود، دارنده مدال طلای سال 2022 آسیا با قهرمان جام تختی مبارزه رو در رو خواهد داشت که اگر قهرمان آسیا در کشتی اول برنده شود، ملی پوش خواهد شد و در غیر این صورت دوبنده تیم ملی به کشتی گیری خواهد رسید که به 2 پیروزی از 3 مبارزه دست پیدا کند.

حالت دوم- اگر نماینده کشورمان در رقابت های قهرمانی آسیا به مدال طلا برسد، از حضور در جام تختی معاف خواهد شد؛ در این حالت اگر مدال طلای جام تختی به یک کشتی گیر غیر ایرانی برسد، دوبنده تیم ملی به کشتی گیری خواهد رسید که مدال طلای رقابت های قهرمانی کشور و قهرمانی آسیا را به دست آورده است.

حالت سوم- اگر ملی پوش این وزن در رقابت های قهرمانی آسیا به مدال طلا دست پیدا نکند، باید در جام تختی حضور پیدا کند که در این حالت با توجه به اینکه تمامی مدعیان حضور دارند، اگر نفر اول قهرمانی کشور در جام تختی هم به مدال طلا برسد، به عنوان ملی پوش معرفی خواهد شد در غیر این صورت دارنده مدال طلای قهرمانی کشور به همراه کشتی گیری که بالاترین جایگاه (مدالی) را در بین کشتی گیران ایرانی به دست آورده است، در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی حضور پیدا خواهد نمود و اگر قرار باشد رقابت های مرحله نهایی انتخابی تیم ملی در داخل کشور برگزار شود، دوبنده تیم ملی به کشتی گیری خواهد رسید که به 2 پیروزی از 3 مبارزه برسد.

تبصره: اگر نفرات اول و دوم جام تختی کشتی گیران غیر ایرانی باشند و جایگاه سوم به دو کشتی گیر ایرانی برسد، در این صورت به هر دو کشتی گیر ایرانی مجوز حضور در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی داده خواهد شد.

تبصره دو: اگر 3 نفر به مرحله نهایی انتخابی تیم ملی راه پیدا نمایند، در صورتی که قرار باشد رقابت های مرحله نهایی انتخابی تیم ملی در داخل کشور برگزار شود، به صورت دوره ای خواهد بود.

شرح: این احتمال وجود دارد که کشتی گیران منتخب به جای رقابت در داخل کشور، به یک تورنمنت برون مرزی اعزام شوند و کشتی گیری که برترین نتیجه را کسب کند، به عنوان ملی پوش انتخاب شود.

وزن 70 کیلوگرم:

با توجه به ملی پوش بودن عرفان الهی در مسابقات دنیای 2021 نروژ و عدم گرفتن مدال به وسیله این کشتی گیر، چرخه انتخابی تیم ملی در این وزن به شرح زیر تعریف شده است:

بند یک- تمامی مدعیان پوشیدن دوبنده تیم ملی باید کار خود را از مسابقات قهرمانی کشور شروع نمایند. در غیر این صورت از چرخه انتخابی تیم ملی خارج خواهند شد.

بند دو- اگر امیرمحمد یزدانی قصد حضور در این وزن را داشته باشد، باید کار خود را از رقابت های قهرمانی کشور شروع کند.

حالت اول- اگر نفر اول مسابقات قهرمانی کشور بتواند در رقابت های قهرمانی آسیا نیز به مدال طلا برسد، از حضور در جام تختی معاف خواهد شد و جواز حضور در مرحله انتهای انتخابی تیم ملی را به دست خواهد آورد و اگر قرار باشد مرحله نهایی انتخابی تیم ملی در ایران برگزار شود، دارنده مدال طلای سال 2022 آسیا با قهرمان جام تختی مبارزه رو در رو خواهد داشت که اگر قهرمان آسیا در کشتی اول برنده شود، ملی پوش خواهد شد و در غیر این صورت دوبنده تیم ملی به کشتی گیری خواهد رسید که به 2 پیروزی از 3 مبارزه دست پیدا کند.

تبصره: با توجه به اینکه عرفان الهی عضو تیم ملی در رقابت های قهرمانی دنیا در نروژ بوده است، اگر بتواند در رقابت های قهرمانی کشوری (که با حضور تمامی مدعیان برگزار می شود) و قهرمانی آسیا بعنوان نخست دست یابد، بعنوان ملی پوش این وزن شناخته خواهد شد. در این صورت می بایست با نظر کادر فنی در یک تورنمنت بین المللی حضور یابد.

حالت دوم- اگر نماینده کشورمان در رقابت های قهرمانی آسیا به مدال طلا برسد، از حضور در جام تختی معاف خواهد شد؛ در این حالت اگر مدال طلای جام تختی به یک کشتی گیر غیر ایرانی برسد، دوبنده تیم ملی به کشتی گیری خواهد رسید که مدال طلای رقابت های قهرمانی کشور و قهرمانی آسیا را به دست آورده است.

حالت سوم- اگر ملی پوش این وزن در رقابت های قهرمانی آسیا به مدال طلا دست پیدا نکند، باید در جام تختی حضور پیدا کند که در این حالت با توجه به اینکه تمامی مدعیان حضور دارند، اگر نفر اول قهرمانی کشور در جام تختی هم به مدال طلا برسد، به عنوان ملی پوش معرفی خواهد شد در غیر این صورت دارنده مدال طلای قهرمانی کشور به همراه کشتی گیری که بالاترین جایگاه (مدالی) را در بین کشتی گیران ایرانی به دست آورده است، در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی حضور پیدا خواهد نمود و اگر قرار باشد رقابت های مرحله نهایی انتخابی تیم ملی در داخل کشور برگزار شود، دوبنده تیم ملی به کشتی گیری خواهد رسید که به 2 پیروزی از 3 مبارزه برسد.

تبصره: اگر نفرات اول و دوم جام تختی کشتی گیران غیر ایرانی باشند و جایگاه سوم به دو کشتی گیر ایرانی برسد، در این صورت به هر دو کشتی گیر ایرانی مجوز حضور در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی داده خواهد شد.

تبصره دو: اگر 3 نفر به مرحله نهایی انتخابی تیم ملی راه پیدا نمایند، در صورتی که قرار باشد رقابت های مرحله نهایی انتخابی تیم ملی در داخل کشور برگزار شود، به صورت دوره ای خواهد بود.

شرح: این احتمال وجود دارد که کشتی گیران منتخب به جای رقابت در داخل کشور، به یک تورنمنت برون مرزی اعزام شوند و کشتی گیری که برترین نتیجه را کسب کند، به عنوان ملی پوش انتخاب شود.

وزن 74 کیلوگرم:

با توجه به ملی پوش بودن یونس امامی در مسابقات دنیای 2021 نروژ و عدم گرفتن مدال به وسیله این کشتی گیر، چرخه انتخابی تیم ملی در این وزن به شرح زیر تعریف شده است:

بند یک- تمامی مدعیان پوشیدن دوبنده تیم ملی باید کار خود را از مسابقات قهرمانی کشور شروع نمایند. در غیر این صورت از چرخه انتخابی تیم ملی خارج خواهند شد.

حالت اول- اگر نفر اول مسابقات قهرمانی کشور بتواند در رقابت های قهرمانی آسیا نیز به مدال طلا برسد، از حضور در جام تختی معاف خواهد شد و جواز حضور در مرحله انتهای انتخابی تیم ملی را به دست خواهد آورد و اگر قرار باشد مرحله نهایی انتخابی تیم ملی در ایران برگزار شود، دارنده مدال طلای سال 2022 آسیا با قهرمان جام تختی مبارزه رو در رو خواهد داشت که اگر قهرمان آسیا در کشتی اول برنده شود، ملی پوش خواهد شد و در غیر این صورت دوبنده تیم ملی به کشتی گیری خواهد رسید که به 2 پیروزی از 3 مبارزه دست پیدا کند.

تبصره: با توجه به اینکه یونس امامی عضو تیم ملی در رقابت های قهرمانی دنیا در نروژ بوده است، اگر بتواند در رقابت های قهرمانی کشوری (که با حضور تمامی مدعیان برگزار می شود) و قهرمانی آسیا بعنوان نخست دست یابد، بعنوان ملی پوش این وزن شناخته خواهد شد. در این صورت می بایست با نظر کادر فنی در یک تورنمنت بین المللی حضور یابد.

حالت دوم- اگر نماینده کشورمان در رقابت های قهرمانی آسیا به مدال طلا برسد، از حضور در جام تختی معاف خواهد شد؛ در این حالت اگر مدال طلای جام تختی به یک کشتی گیر غیر ایرانی برسد، دوبنده تیم ملی به کشتی گیری خواهد رسید که مدال طلای رقابت های قهرمانی کشور و قهرمانی آسیا را به دست آورده است.

حالت سوم- اگر ملی پوش این وزن در رقابت های قهرمانی آسیا به مدال طلا دست پیدا نکند، باید در جام تختی حضور پیدا کند که در این حالت با توجه به اینکه تمامی مدعیان حضور دارند، اگر نفر اول قهرمانی کشور در جام تختی هم به مدال طلا برسد، به عنوان ملی پوش معرفی خواهد شد در غیر این صورت دارنده مدال طلای قهرمانی کشور به همراه کشتی گیری که بالاترین جایگاه (مدالی) را در بین کشتی گیران ایرانی به دست آورده است، در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی حضور پیدا خواهد نمود و اگر قرار باشد رقابت های مرحله نهایی انتخابی تیم ملی در داخل کشور برگزار شود، دوبنده تیم ملی به کشتی گیری خواهد رسید که به 2 پیروزی از 3 مبارزه برسد.

تبصره: اگر نفرات اول و دوم جام تختی کشتی گیران غیر ایرانی باشند و جایگاه سوم به دو کشتی گیر ایرانی برسد، در این صورت به هر دو کشتی گیر ایرانی مجوز حضور در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی داده خواهد شد.

تبصره دو: اگر 3 نفر به مرحله نهایی انتخابی تیم ملی راه پیدا نمایند، در صورتی که قرار باشد رقابت های مرحله نهایی انتخابی تیم ملی در داخل کشور برگزار شود، به صورت دوره ای خواهد بود.

شرح: این احتمال وجود دارد که کشتی گیران منتخب به جای رقابت در داخل کشور، به یک تورنمنت برون مرزی اعزام شوند و کشتی گیری که برترین نتیجه را کسب کند، به عنوان ملی پوش انتخاب شود.

وزن 79 کیلوگرم:

با توجه به کسب مدال نقره مسابقات دنیای 2021 نروژ به وسیله محمد نخودی، چرخه انتخابی تیم ملی در این وزن به شرح زیر تعریف شده است:

بند یک- به غیر از محمد نخودی تمامی مدعیان پوشیدن دوبنده تیم ملی باید کار خود را از مسابقات قهرمانی کشور شروع نمایند. در غیر این صورت از چرخه انتخابی تیم ملی خارج خواهند شد.

بند دوم - محمد نخودی مجوز حضور در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی را دارد، اما شرط حضور در مرحله انتهای انتخابی تیم ملی، حضورش در جام تختی خواهد بود و درواقع کار خود در چرخه انتخابی تیم ملی را از جام تختی شروع خواهد نمود.

حالت اول- اگر نفر اول مسابقات قهرمانی کشور بتواند در رقابت های قهرمانی آسیا نیز به مدال طلا برسد، از حضور در جام تختی معاف خواهد شد و جواز حضور در مرحله انتهای انتخابی تیم ملی را به دست خواهد آورد. از طرفی اگر محمد نخودی نیز بتواند در جام تختی به عنوان قهرمانی دست پیدا کند، در این حالت رقابت های مرحله نهایی انتخابی تیم ملی فقط بین این دو کشتی گیر برگزار خواهد شد و اگر قرار باشد رقابت های مرحله نهایی انتخابی تیم ملی در داخل کشور برگزار شود، در صورتی که در مبارزه اول نخودی برنده شود، دوبنده تیم ملی را به دست خواهد آورد؛ در غیر این صورت دوبنده تیم ملی به کشتی گیری خواهد رسید که به 2 پیروزی از 3 مبارزه دست پیدا کند.

حالت دوم- اگر نماینده کشورمان در رقابت های قهرمانی آسیا به مدال طلا برسد، اما محمد نخودی نتواند در جام تختی به عنوان نخست دست پیدا کند، در این حالت رقابت های نهایی انتخابی تیم ملی بین دارنده مدال طلای آسیا، قهرمان جام تختی و بعلاوه نخودی(دارنده مدال نقره سال 2021 دنیا) برگزار خواهد شد که اگر این رقابت ها در داخل کشور برگزار شود به صورت دوره ای خواهد بود.

حالت سوم- اگر ملی پوش این وزن در رقابت های قهرمانی آسیا به مدال طلا دست پیدا نکند، باید در جام تختی حضور پیدا کند که در این حالت با توجه به اینکه تمامی مدعیان این وزن از جمله محمد نخودی در جام تختی حضور دارند، اگر نخودی به مدال طلای این جام برسد، به عنوان ملی پوش کشورمان در وزن 79 کیلوگرم معرفی خواهد شد.

حالت چهارم- اگر ملی پوش این وزن در رقابت های قهرمانی آسیا به مدال طلا دست پیدا نکند، باید در جام تختی حضور پیدا کند که در این حالت اگر نخودی به مقام قهرمانی دست پیدا نکند، نفر اول این جام به مرحله نهایی انتخابی تیم ملی راه پیدا خواهد نمود و با نخودی که به واسطه کسب مدال نقره سال 2021 دنیا مجوز حضور در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی را دارد، مبارزه کند. در صورتی که مرحله نهایی انتخابی تیم ملی در داخل کشور برگزار شود، مبارزه بین این دو کشتی گیر به صورت 2 پیروزی از 3 مبارزه خواهد بود.

حالت پنجم- اگر در جام تختی عنوان قهرمانی به کشتی گیر غیر ایرانی برسد، علاوه بر نخودی که به واسطه کسب مدال نقره در مسابقات دنیای 2021 نروژ مجوز حضور در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی را دارد، به یک کشتی گیر دیگر که بالاترین جایگاه (مدالی) را در بین کشتی گیران ایرانی به دست آورده باشد، مجوز حضور در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی داده خواهد شد. بدیهی است که دارنده مدال طلای سال 2022 آسیا نیز مجوز حضور در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی را خواهد داشت.

تبصره: اگر نفرات اول و دوم جام تختی کشتی گیران غیر ایرانی باشند و جایگاه سوم به دو کشتی گیر ایرانی برسد، در این صورت بین دو کشتی گیر ایرانی مسابقه ای برگزار خواهد تا کشتی گیر پیروز مجوز حضور در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی را به دست بیاورد.

شرح: این احتمال وجود دارد که کشتی گیران منتخب به جای رقابت در داخل کشور، به یک تورنمنت برون مرزی اعزام شوند و کشتی گیری که برترین نتیجه را کسب کند، به عنوان ملی پوش انتخاب شود.

وزن 86 کیلوگرم:

با توجه به کسب مدال طلای مسابقات دنیای 2021 نروژ به وسیله حسن یزدانی، چرخه انتخابی تیم ملی در این وزن به شرح زیر تعریف شده است:

بند یک- به غیر از حسن یزدانی تمامی مدعیان پوشیدن دوبنده تیم ملی باید کار خود را از مسابقات قهرمانی کشور شروع نمایند. در غیر این صورت از چرخه انتخابی تیم ملی خارج خواهند شد.

بند دو: حسن یزدانی می بایست در یک تورنمنت بین المللی پیش از از مرحله نهایی انتخابی تیم ملی حضور یابد.

بند سه- حسن یزدانی فقط در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی حضور پیدا خواهد نمود و با کشتی گیری که مجوز حضور در این مرحله را گرفته باشد، مبارزه خواهد نمود.

حالت اول- اگر نفر اول مسابقات قهرمانی کشور بتواند در رقابت های قهرمانی آسیا نیز به مدال طلا برسد، از حضور در جام تختی معاف خواهد شد و به همراه نفر اول جام تختی(در صورتی که ایرانی باشد) جواز حضور در مرحله انتهای انتخابی تیم ملی را به دست خواهد آورد و در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی برنده این دو کشتی گیر به مصاف حسن یزدانی خواهد رفت که در صورتی که در مبارزه اول یزدانی برنده شود، دوبنده تیم ملی را به دست خواهد آورد؛ در غیر این صورت دوبنده تیم ملی به کشتی گیری خواهد رسید که به 2 پیروزی از 3 مبارزه دست پیدا کند.

حالت دوم- اگر ملی پوش این وزن در رقابت های قهرمانی آسیا به مدال نقره و برنز برسد، فقط در صورتی که در جام تختی به مدال طلا برسد، مجوز حضور در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی را کسب خواهد نمود و در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی در صورتی که در مبارزه اول یزدانی برنده شود، دوبنده تیم ملی را به دست خواهد آورد؛ در غیر این صورت دوبنده تیم ملی به کشتی گیری خواهد رسید که به 2 پیروزی از 3 مبارزه دست پیدا کند.

حالت سوم- اگر ملی پوش این وزن در رقابت های قهرمانی آسیا به هیچ مدالی دست پیدا نکند و در جام تختی هم عنوان قهرمانی را به دست نیاورد، از حضور در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی محروم خواهد شد و فقط نفر اول جام تختی(در صورتی که ایرانی باشد) به مرحله نهایی انتخابی تیم ملی راه پیدا خواهد نمود و در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی در صورتی که در مبارزه اول یزدانی برنده شود، دوبنده تیم ملی را به دست خواهد آورد؛ در غیر این صورت دوبنده تیم ملی به کشتی گیری خواهد رسید که به 2 پیروزی از 3 مبارزه دست پیدا کند.

حالت چهارم- اگر نماینده کشورمان در رقابت های قهرمانی آسیا به مدال طلا دست پیدا نکند و در جام تختی هم عنوان قهرمانی به کشتی گیر غیر ایرانی برسد، به هیچ کشتی گیری مجوز حضور در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی داده نخواهد شد و حسن یزدانی به عنوان ملی پوش این وزن معرفی خواهد شد.

شرح: این احتمال وجود دارد که کشتی گیران منتخب به جای رقابت در داخل کشور، به یک تورنمنت برون مرزی اعزام شوند و کشتی گیری که برترین نتیجه را کسب کند، به عنوان ملی پوش انتخاب شود.

وزن 92 کیلوگرم:

با توجه به کسب مدال طلای مسابقات دنیای 2021 نروژ به وسیله کامران قاسم پور، چرخه انتخابی تیم ملی در این وزن به شرح زیر تعریف شده است:

در صورتی که قاسم پور قصد تغییر وزن نداشته باشد و در همین وزن کشتی بگیرد، چرخه انتخابی تیم ملی به شرح زیر خواهد بود:

بند یک- به غیر از کامران قاسم پور تمامی مدعیان پوشیدن دوبنده تیم ملی باید کار خود را از مسابقات قهرمانی کشور شروع نمایند. در غیر این صورت از چرخه انتخابی تیم ملی خارج خواهند شد.

بند دو- کامران قاسم پور می بایست حتما در یک تورنمنت بین المللی پیش از حضور در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی حضور یابد.

بند سه- قاسم پور اگر فقط در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی حضور پیدا خواهد نمود و با کشتی گیری که مجوز حضور در این مرحله را گرفته باشد، مبارزه خواهد نمود.

حالت اول- اگر نفر اول مسابقات قهرمانی کشور بتواند در رقابت های قهرمانی آسیا نیز به مدال طلا برسد، از حضور در جام تختی معاف خواهد شد و به همراه نفر اول جام تختی(در صورتی که ایرانی باشد) جواز حضور در مرحله انتهای انتخابی تیم ملی را به دست خواهد آورد و در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی برنده این دو کشتی گیر با کامران قاسم پور مبارزه خواهد نمود که در صورتی که در مبارزه اول قاسم پور برنده شود، دوبنده تیم ملی را به دست خواهد آورد؛ در غیر این صورت دوبنده تیم ملی به کشتی گیری خواهد رسید که به 2 پیروزی از 3 مبارزه دست پیدا کند.

حالت دوم- اگر ملی پوش این وزن در رقابت های قهرمانی آسیا به مدال نقره و برنز برسد، فقط در صورتی که در جام تختی به مدال طلا برسد، مجوز حضور در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی را کسب خواهد نمود و در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی به مصاف قاسم پور خواهد رفت که در صورتی که در مبارزه اول قاسم پور برنده شود، دوبنده تیم ملی را به دست خواهد آورد؛ در غیر این صورت دوبنده تیم ملی به کشتی گیری خواهد رسید که به 2 پیروزی از 3 مبارزه دست پیدا کند.

حالت سوم- اگر ملی پوش این وزن در رقابت های قهرمانی آسیا به هیچ مدالی دست پیدا نکند و در جام تختی هم عنوان قهرمانی را به دست نیاورد، از حضور در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی محروم خواهد شد و فقط نفر اول جام تختی(در صورتی که ایرانی باشد) به مرحله نهایی انتخابی تیم ملی راه پیدا خواهد نمود که در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی نیز در صورتی که در مبارزه اول قاسم پور برنده شود، دوبنده تیم ملی را به دست خواهد آورد؛ در غیر این صورت دوبنده تیم ملی به کشتی گیری خواهد رسید که به 2 پیروزی از 3 مبارزه دست پیدا کند.

حالت چهارم- اگر نماینده کشورمان در رقابت های قهرمانی آسیا به مدال طلا دست پیدا نکند و در جام تختی هم عنوان قهرمانی به کشتی گیر غیر ایرانی برسد، به هیچ کشتی گیری مجوز حضور در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی داده نخواهد شد و کامران قاسم پور به عنوان ملی پوش این وزن معرفی خواهد شد.

شرح: این احتمال وجود دارد که کشتی گیران منتخب به جای رقابت در داخل کشور، به یک تورنمنت برون مرزی اعزام شوند و کشتی گیری که برترین نتیجه را کسب کند، به عنوان ملی پوش انتخاب شود.

وزن 92 کیلوگرم:

- اگر کامران قاسم پور قصد تغییر وزن داشته باشد و در همین وزن کشتی نگیرد چرخه انتخابی تیم ملی به شرح زیر خواهد بود:

بند یک- تمامی مدعیان پوشیدن دوبنده تیم ملی باید کار خود را از مسابقات قهرمانی کشور شروع نمایند. در غیر این صورت از چرخه انتخابی تیم ملی خارج خواهند شد.

حالت اول- اگر نفر اول مسابقات قهرمانی کشور بتواند در رقابت های قهرمانی آسیا نیز به مدال طلا برسد، از حضور در جام تختی معاف خواهد شد و جواز حضور در مرحله انتهای انتخابی تیم ملی را به دست خواهد آورد و اگر قرار باشد مرحله نهایی انتخابی تیم ملی در ایران برگزار شود، دارنده مدال طلای سال 2022 آسیا با قهرمان جام تختی مبارزه رو در رو خواهد داشت که اگر قهرمان آسیا در کشتی اول برنده شود، ملی پوش خواهد شد و در غیر این صورت دوبنده تیم ملی به کشتی گیری خواهد رسید که به 2 پیروزی از 3 مبارزه دست پیدا کند.

حالت دوم- اگر نماینده کشورمان در رقابت های قهرمانی آسیا به مدال طلا برسد، از حضور در جام تختی معاف خواهد شد؛ در این حالت اگر مدال طلای جام تختی به یک کشتی گیر غیر ایرانی برسد، دوبنده تیم ملی به کشتی گیری خواهد رسید که مدال طلای رقابت های قهرمانی کشور و قهرمانی آسیا را به دست آورده است.

حالت سوم- اگر ملی پوش این وزن در رقابت های قهرمانی آسیا به مدال طلا دست پیدا نکند، باید در جام تختی حضور پیدا کند که در این حالت با توجه به اینکه تمامی مدعیان حضور دارند، اگر نفر اول قهرمانی کشور در جام تختی هم به مدال طلا برسد، به عنوان ملی پوش معرفی خواهد شد در غیر این صورت دارنده مدال طلای قهرمانی کشور به همراه کشتی گیری که بالاترین جایگاه (مدالی) را در بین کشتی گیران ایرانی به دست آورده است، در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی حضور پیدا خواهد نمود و اگر قرار باشد رقابت های مرحله نهایی انتخابی تیم ملی در داخل کشور برگزار شود، دوبنده تیم ملی به کشتی گیری خواهد رسید که به 2 پیروزی از 3 مبارزه برسد.

تبصره: اگر نفرات اول و دوم جام تختی کشتی گیران غیر ایرانی باشند و جایگاه سوم به دو کشتی گیر ایرانی برسد، در این صورت به هر دو کشتی گیر ایرانی مجوز حضور در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی داده خواهد شد.

تبصره دو: اگر 3 نفر به مرحله نهایی انتخابی تیم ملی راه پیدا نمایند، در صورتی که قرار باشد رقابت های مرحله نهایی انتخابی تیم ملی در داخل کشور برگزار شود، به صورت دوره ای خواهد بود.

شرح: این احتمال وجود دارد که کشتی گیران منتخب به جای رقابت در داخل کشور، به یک تورنمنت برون مرزی اعزام شوند و کشتی گیری که برترین نتیجه را کسب کند، به عنوان ملی پوش انتخاب شود.

وزن 97 کیلوگرم:

با توجه به کسب مدال برنز مسابقات دنیای 2021 نروژ به وسیله مجتبی گلیج، چرخه انتخابی تیم ملی در این وزن به شرح زیر تعریف شده است:

بند یک- به غیر از مجتبی گلیج تمامی مدعیان پوشیدن دوبنده تیم ملی باید کار خود را از مسابقات قهرمانی کشور شروع نمایند. در غیر این صورت از چرخه انتخابی تیم ملی خارج خواهند شد.

بند دو- مجتبی گلیج مجوز حضور در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی را دارد، اما شرط حضور در مرحله انتهای انتخابی تیم ملی، حضورش در جام تختی خواهد بود و درواقع کار خود در چرخه انتخابی تیم ملی را از جام تختی شروع خواهد نمود.

حالت اول- اگر نفر اول مسابقات قهرمانی کشور بتواند در رقابت های قهرمانی آسیا نیز به مدال طلا برسد، از حضور در جام تختی معاف خواهد شد و جواز حضور در مرحله انتهای انتخابی تیم ملی را به دست خواهد آورد. از طرفی اگر مجتبی گلیج نیز بتواند در جام تختی به عنوان قهرمانی دست پیدا کند، در این حالت رقابت های مرحله نهایی انتخابی تیم ملی فقط بین این دو کشتی گیر برگزار خواهد شد و اگر قرار باشد رقابت های مرحله نهایی انتخابی تیم ملی در داخل کشور برگزار شود، در صورتی که در مبارزه اول گلیج برنده شود، دوبنده تیم ملی را به دست خواهد آورد؛ در غیر این صورت دوبنده تیم ملی به کشتی گیری خواهد رسید که به 2 پیروزی از 3 مبارزه دست پیدا کند.

حالت دوم- اگر نماینده کشورمان در رقابت های قهرمانی آسیا به مدال طلا برسد، اما گلیج نتواند در جام تختی به عنوان نخست دست پیدا کند، در این حالت رقابت های نهایی انتخابی تیم ملی بین دارنده مدال طلای آسیا، قهرمان جام تختی و بعلاوه مجتبی گلیج(دارنده مدال نقره سال 2021 دنیا) برگزار خواهد شد که اگر این رقابت ها در داخل کشور برگزار شود به صورت دوره ای خواهد بود.

حالت سوم- اگر ملی پوش این وزن در رقابت های قهرمانی آسیا به مدال طلا دست پیدا نکند، باید در جام تختی حضور پیدا کند که در این حالت با توجه به اینکه تمامی مدعیان این وزن از جمله مجتبی گلیج در جام تختی حضور دارند، اگر گلیج به مدال طلای این جام برسد، به عنوان ملی پوش کشورمان در وزن 97 کیلوگرم معرفی خواهد شد.

حالت چهارم- اگر ملی پوش این وزن در رقابت های قهرمانی آسیا به مدال طلا دست پیدا نکند، باید در جام تختی حضور پیدا کند که در این حالت اگر گلیج به مقام قهرمانی دست پیدا نکند، نفر اول این جام به مرحله نهایی انتخابی تیم ملی راه پیدا خواهد نمود و با مجتبی گلیج که به واسطه کسب مدال برنز سال 2021 دنیا مجوز حضور در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی را دارد، مبارزه کند. در صورتی که مرحله نهایی انتخابی تیم ملی در داخل کشور برگزار شود، مبارزه بین این دو کشتی گیر به صورت 2 پیروزی از 3 مبارزه خواهد بود.

حالت پنجم- اگر در جام تختی عنوان قهرمانی به کشتی گیر غیر ایرانی برسد، علاوه بر مجتبی گلیج که به واسطه کسب مدال نقره در مسابقات دنیای 2021 نروژ مجوز حضور در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی را دارد، به یک کشتی گیر دیگر که بالاترین جایگاه (مدالی) را در بین کشتی گیران ایرانی به دست آورده باشد (مشروط بر اینکه در این جام مدال گرفته باشد)، مجوز حضور در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی داده خواهد شد. بدیهی است که دارنده مدال طلای سال 2022 آسیا نیز مجوز حضور در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی را خواهد داشت.

تبصره: اگر نفرات اول و دوم جام تختی کشتی گیران غیر ایرانی باشند و جایگاه سوم به دو کشتی گیر ایرانی برسد، در این صورت بین دو کشتی گیر ایرانی مسابقه ای برگزار خواهد تا کشتی گیر پیروز مجوز حضور در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی را به دست بیاورد.

شرح: این احتمال وجود دارد که کشتی گیران منتخب به جای رقابت در داخل کشور، به یک تورنمنت برون مرزی اعزام شوند و کشتی گیری که برترین نتیجه را کسب کند، به عنوان ملی پوش انتخاب شود.

وزن 125 کیلوگرم:

با توجه به کسب مدال طلای مسابقات دنیای 2021 نروژ به وسیله امیرحسین زارع، چرخه انتخابی تیم ملی در این وزن به شرح زیر تعریف شده است:

بند یک- به غیر از امیرحسین زارع تمامی مدعیان پوشیدن دوبنده تیم ملی باید کار خود را از مسابقات قهرمانی کشور شروع نمایند. در غیر این صورت از چرخه انتخابی تیم ملی خارج خواهند شد.

بند سه- امیرحسین زارع فقط در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی حضور پیدا خواهد نمود و با کشتی گیری که مجوز حضور در این مرحله را گرفته باشد، مبارزه خواهد نمود.

بند چهار- برای امیرحسین زارع می بایست پیش از مرحله نهایی انتخابی تیم ملی در یک تورنمنت بین المللی حضور یابد.

حالت اول- اگر نفر اول مسابقات قهرمانی کشور بتواند در رقابت های قهرمانی آسیا نیز به مدال طلا برسد، از حضور در جام تختی معاف خواهد شد و به همراه نفر اول جام تختی(در صورتی که ایرانی باشد) جواز حضور در مرحله انتهای انتخابی تیم ملی را به دست خواهد آورد و در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی برنده این دو کشتی گیر به مصاف امیرحسین زارع خواهد رفت که در صورتی که در مبارزه اول زارع برنده شود، دوبنده تیم ملی را به دست خواهد آورد؛ در غیر این صورت دوبنده تیم ملی به کشتی گیری خواهد رسید که به 2 پیروزی از 3 مبارزه دست پیدا کند.

حالت دوم- اگر ملی پوش این وزن در رقابت های قهرمانی آسیا به مدال نقره و برنز برسد، فقط در صورتی که در جام تختی به مدال طلا برسد، مجوز حضور در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی را کسب خواهد نمود و در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی به مصاف زارع خواهد رفت که در صورتی که در مبارزه اول زارع برنده شود، دوبنده تیم ملی را به دست خواهد آورد؛ در غیر این صورت دوبنده تیم ملی به کشتی گیری خواهد رسید که به 2 پیروزی از 3 مبارزه دست پیدا کند.

.

حالت سوم- اگر ملی پوش این وزن در رقابت های قهرمانی آسیا به هیچ مدالی دست پیدا نکند و در جام تختی هم عنوان قهرمانی را به دست نیاورد، از حضور در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی محروم خواهد شد و فقط نفر اول جام تختی(در صورتی که ایرانی باشد) به مرحله نهایی انتخابی تیم ملی راه پیدا خواهد نمود که در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی نیز در صورتی که در مبارزه اول زارع برنده شود، دوبنده تیم ملی را به دست خواهد آورد؛ در غیر این صورت دوبنده تیم ملی به کشتی گیری خواهد رسید که به 2 پیروزی از 3 مبارزه دست پیدا کند.

حالت چهارم- اگر نماینده کشورمان در رقابت های قهرمانی آسیا به مدال طلا دست پیدا نکند و در جام تختی هم عنوان قهرمانی به کشتی گیر غیر ایرانی برسد، به هیچ کشتی گیری مجوز حضور در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی داده نخواهد شد و امیرحسین زارع به عنوان ملی پوش این وزن معرفی خواهد شد.

شرح: این احتمال وجود دارد که کشتی گیران منتخب به جای رقابت در داخل کشور، به یک تورنمنت برون مرزی اعزام شوند و کشتی گیری که برترین نتیجه را کسب کند، به عنوان ملی پوش انتخاب شود.

پس از انتها چرخه انتخابی تیم های ملی و اجرای تمامی شرایط اعلام شده در اوزان دهگانه، کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد با توجه به اهمیت و ارجحیت مسابقات دنیای و بازی های آسیایی اسامی نفرات منتخب جهت حضور در این دو رقابت را اعلام می کند.

منبع: خبرگزاری ایسنا

به "چرخه انتخابی تیم ملی کشتی آزاد اعلام شد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "چرخه انتخابی تیم ملی کشتی آزاد اعلام شد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید